Smuteční věnec (VZ 7)

Kód:
VZ 7

Smuteční věnec (VZ 7)

 3 ks anturie,

4 ks kala,

3 ks chryzantéma